Opomiarowanie

OPOMIAROWANIE

Utrzymanie energetyczne potrafi być trudne i zwykle jest ważne dla najemców.

Nasze rozwiązania pozwalają zarządzić kosztami oraz zmniejszyć potencjalne przerwy w dostawie energii.

Identyfikujemy miejsca, gdzie energia jest marnowana, wprowadzamy rozwiązania ograniczające jej zużycie, zmniejszamy czas potrzebny na zarządzanie, a przede wszystkim znacząco zmniejszamy jej koszt.

Wszystkie powyższe działania zmniejszają także znacznie emisję CO2.

Naszym klientom oferujemy szereg rozwiązań informacyjno-zarządczych

Bezinwazyjny system pobierania danych

Instalujemy system wraz z urządzeniami odczytującymi, który pozwala w sposób bezinwazyjny względem infrastruktury energetycznej pobierać dane z liczników i poddawać je analizie.

Pełny monitoring

W panelu kontrolnym aplikacji użytkownik otrzymuje najświeższe informacje o zużyciu energii w poszczególnych punktach poboru w zakresie monitorowania:

 • dostępu do 15 minutowych profili poboru mocy
 • obserwacja wykresów maksymalnych mocy czynnych i biernych oraz zużycia energii
 • dostęp do godzinowo – dobowych profili zużycia energii
 • alert sms w przypadku przekroczenia mocy zamówionej
 • obserwację i reagowanie na stany alarmowe dotyczące: przekroczenia założonego poziomu mocy, wystąpienia poboru energii biernej i spadków napięcia

Komplet danych do zarządzania kosztami energii

Instalowany system dostarcza danych w zakresie:

 • optymalnego ekonomicznie planu taryfowego
 • doboru mocy zamówionej dla poszczególnych miesięcy
 • analizy ponoszonych kosztów dystrybucji i zakupu energii elektrycznej
 • generowania raportów dotyczących kosztów energii elektrycznej w różnych układach analitycznych
 • zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych
 • kompensacji mocy biernej
 • emisji CO2 i wpływu instalowanych rozwiązań na ochronę środowiska
 • bieżących danych odnośnie efektów zainstalowanych rozwiązań energetycznych typu kogeneracja, kompensacja mocy biernej, fotowoltaika czy oświetlenie LED

Zarządzanie energetyczne

W ramach usługi wykonujemy wybrane z poniższych czynności:

 • Stałą kontrolę zgodność faktur z odczytami z licznika, a w sytuacji niezgodności danych prowadzimy reklamacje oraz całą korespondencję ze sprzedawcami i dystrybutorami energii elektrycznej.
 • Wspomagamy Państwa lub w pełni prowadzimy wybór najkorzystniejszych ofert  i negocjacje cen przy zakupie energii elektrycznej, cieplej oraz gazu.
 • Wspieramy Państwa lub w pełni przeprowadzamy proces doboru i instalacji rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i redukujących koszty: kogeneracji, paneli fotowoltaicznych, kompensacji mocy biernej oraz oświetlenia LED.