Kogeneracja

KOGENERACJA = OSZCZĘDNOŚĆ + EFEKTYWNOŚĆ ENERGII

Kogeneracja czyli jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła to przede wszystkim korzyści finansowe, oszczędność i stabilne wytwarzanie energii. Inwestycja w Kogenerację chroni przedsiębiorstwo przed przerwą w dostawie elektryczności, oznacza to że dla zakładu wyposażonego w agregat kogeneracyjny w trakcie przerwy wystarczy przełączyć się na własne źródło energii. Zwrot inwestycji następuje średnio po 30 miesiącach. Dobrze dobrana jednostka kogeneracyjna przekłada się na obniżenie opłat za energię nawet o 30%.

ZALETY:

Duże oszczędności

Znacząco zmniejszone koszty energii (elektrycznej i cieplnej).
Uniknięcie planowanej opłaty mocowej.
Gwarantowane 15 letnie dopłaty

Niezależność energetyczna

Stabilne źródło energii gwarantujące ciągłość dostaw, niezależnie od awarii i wyłączeń sieci.

Ochrona środowiska

Znaczące ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji.

Dowiedz się jakie są zalety kogeneracji

Dlaczego kogeneracja jest taka ekonomiczna

W kogeneracji gazowej sprawność układu wynosi ok. 95 %.

Oznacza, to, że jest ona prawie dwukrotnie wyższa niż sprawność wytwarzania prądu w elektrowniach węglowych (poniżej 40 %) i w elektrowniach gazowych (ok. 55 %).

Instalujemy jednostki kogeneracyjne w obiektach (lub bezpośrednio obok), w których następuje konsumpcja energii.

W ten sposób zdecydowanie eliminujemy koszty przesyłu energii.

Dzięki powyższemu, dobrze dobrana jednostka kogeneracyjna przekłada się na obniżenie opłat za energię nawet o 36%.

Dodatkowo instalacja kogeneracji eliminuje lub ogranicza inne inwestycje np. piece/kotły.

kogeneracja

Dlaczego kogeneracja zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii

Agregat kogeneracyjny produkuje energię elektryczną oraz ciepło/chłód w miejscu ich wykorzystywania. Może również stanowić podstawowe bądź zapasowe źródło zasilania. W każdym z wymienionych przypadków, obiekt wyposażony jest w drugie przyłącze.

Kogeneracja daje gwarancje niezależności od awarii sieci energetycznych, 20 stopnia zasilania czy blackoutów.

W porównaniu do innych odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce lub wiatr, agregaty kogeneracyjne posiadają̨ jedną znaczącą̨ przewagę̨: można zaplanować́ produkcję energii niezależnie od warunków pogodowych.

Chcemy żyć w czystym i zdrowym środowisku

Spalanie paliw kopalnianych wiąże się̨ zawsze z emisją CO2. Im mniej spalanego paliwa, tym mniejsza emisja. Pod tym względem jednostki kogeneracyjne są̨ wysoce efektywnym rozwiązaniem: wykorzystują̨ gaz ziemny, którego spalanie charakteryzuje się̨ niską emisją CO2, jednocześnie osiągają̨ wysoką sprawność́ dzięki skojarzonemu procesowi produkcji energii. Dlatego są̨ one przyjaznym środowisku źródłem energii.

Technologie

Kogeneracja to technologia skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej ( ang. Combined Heat and Power – CHP) w oparciu o jedno źródło wytwarzania. Taki proces charakteryzuje się sprawnością rzędu 80 – 90%. Jest ona dużo wyższa niż wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w sposób rozdzielony. Ze względu na odzysk ciepła pochodzącego ze spalin kogeneracja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zużywanego paliwa. W związku z tym jest to technologia przynosząca korzyści finansowe i środowiskowe.

Trigeneracja to nie tylko wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzięki dołączeniu do układu kogeneracyjnego odpowiednio skonfigurowanego absorpcyjnego agregatu wody lodowej (określanego także jako chłodziarka lub chiller absorpcyjny), możliwe jest również wytwarzanie chłodu. Technologia ta jest wykorzystywana do klimatyzacji – do 5°C – i głębokiego mrożenia – 60°C.

Premia gwarantowana

Od 1 stycznia 2020r., małe jednostki kogeneracji mogą wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej  przez okres 15 lat (nie dłużej jednak niż do grudnia 2035), czyli dopłatę do wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W roku 2020 było to 144,99 do każdej wytworzonej megawatogodziny.

Projekt wstępny z dnia 1 września 2020 Rozporządzenia Ministra Klimatu w § 4.  przyznaje na rok 2021  jednostkową wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, w wysokości 148,40 zł/MWh.