Fotowoltaika

FOTOWOLTAIKA

Czym jest jest fotowoltaika?

Fotowoltaika, to dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej  ze źródła odnawialnego (OZE) za jakie w czasowej mikroskali zwykliśmy uważać Słońce.

W technologii przekłada się to na tzw panele fotowoltaiczne (PV), czyli płyty półprzewodnikowe, w których dokonuje się konwersja energii promieniowana słonecznego.

Pod względem  instalacji PV jesteśmy obecnie jednym z najszybciej rozwijających się państw w Europie.

Zalety i wady fotowoltaiki

Zalety

Praktycznie jednorazowa inwestycja

Żywotność ok. 25 lat

Znikomy koszt obsługi serwisowej

Brak kosztów paliwa pierwotnego

Wytwarzanie na miejscu lub do sieci

Wady

 • Wymagana duża powierzchnia pod instalację
 • Wysokie koszty pełnego ubezpieczenia (łącznie z gradobiciem)
 • Długi zwrot inwestycji (ok 10 lat)
 • Wytwarzanie energii uzależnione od warunków atmosferycznych i pory roku

Fotowoltaika w biznesie

Fotowoltaika stanowi ekologiczne, ale nie stabilne źródło wytwarzania energii elektrycznej. Panele produkują prąd jedynie w godzinach dziennych (pełna moc, podawana w  kilowatopikach, jest osiągana jedynie w godzinach południowych, w okresie letnim, w słoneczny dzień. To powoduje, że sprawność instalacji w skali roku wynosi jedynie ok 10%. Oznacza to, że instalacja o mocy 1MWp w ciągu roku wyprodukuje ok. 950 MWh energii elektrycznej. Dla porównania Jednostka Kogeneracyjna o mocy elektrycznej 1MW wyprodukuje w ciągu roku 8500 MWh.

Kompleksowe rozwiązanie od GENERATE 4

Skojarzony system energetyczny: Jednostka kogeneracyjna + Panele fotowoltaiczne

 • połączenie w jeden układ dwóch źródeł wytwarzania energii: jednostki kogeneracyjnej i paneli fotowoltaicznych
 • osiągniecie optymalnego zwrotu na inwestycji dzięki dostosowaniu do potrzeb energetycznych obiektu (odbiorcy) w godzinowym przedziale zużycia
 • podłączenie pełnej automatyki – BMS, automatyki instalacji elektrycznej i ciepłowniczej, zdalnego monitoringu

Efekt finalny:

 • optymalne wykorzystanie czynników energetycznych
 • brak potrzeby odsprzedaży do sieci
 • pełne zarządzanie mocą
 • maksymalny zwrot na inwestycji
 • maksymalne zmniejszenie emisji CO2
Przykładowy wykres dla obiektu komercyjnego

Hybryda JK+PV jako idealne uzupełnienie mocy w godzinach szczytu (pełne wykorzystanie energii wytwarzanej na miejscu gwarantuje największe zyski)

 • niebieska linia – zapotrzebowanie obiektu na EE
 • żółta linia – niedoszacowana JK (uśredniony poziom zużycia dobowego na poziomie zużycia nocnego, który nie powoduje praktycznie potrzeby odsprzedaży prądu do sieci)
 • zielona linia – instalacja PV pracująca w dzień, czyli godzinach szczytu (również bez potrzeby odsprzedawania prądu do sieci)

Jeżeli posiadamy większą powierzchnię, którą można przeznaczyć pod panele fotowoltaiczne to można rozważyć instalację powiększoną – uzupełniającą.
Nadwyżka wygenerowanej energii elektrycznej w miesiącach letnich trafi do sieci. Zgodnie z prawem będzie można ją odebrać np. w miesiącach zimowych, ale tylko 70% lub 80% (zależnie od mocy instalacji). Ze względu na tą ‘opłatę za magazynowanie’ energii instalacja uzupełniająca będzie charakteryzować się mniejszą rentownością.